Kundkraft

Så ska du tänka kring elpriset

Den senaste tidens oroligheter har präglat de svenska elpriserna. Hur ska du tänka som privatperson – och vad kommer hända framåt? Här går vi igenom de mest ställda frågorna om elpriset tillsammans med Kundkraft.

Under det senaste halvåret har den svenska elmarknaden påverkats av det spända läget mellan Ryssland och Ukraina. I och med Rysslands invasion av Ukraina har EU och västvärlden infört starka sanktioner mot rysk ekonomi. Det finns risk att sanktionerna pressar upp elpriset ytterligare, i synnerhet  om Rysslands export av naturgas till Europa påverkas.

– Alla hushåll bör  tänka över vilken typ av elavtal som passar dem bäst just nu. Även om många vill försöka binda sitt elpris nu så är nivåerna på fast elpris väldigt höga så det finns goda  skäl att ligga på rörligt för att se var marknaden tar vägen, säger Anders Bergmark, marknadschef på Kundkraft.

Klicka här om du vill veta mer om Kundkraft. 

Varför bedöms svenska elpriset stiga nu?

Det svenska elpriset steg kraftigt under vintern vilket berodde på flera olika orsaker: Lite vind, underhåll av kärnkraftverk och högre gaspriser i Europa. Det som kan hända nu är att priset på naturgas i Europa stiger ännu mer om exporten från Ryssland påverkas. Det är dock stora skillnader beroende på vart man bor i Sverige. 

Till vilka nivåer kan elpriset stiga?

Det är väldigt svårt att bedöma till vilka nivåer elpriset kan stiga. Många länder i Europa är till hög grad beroende av rysk naturgas för sin elproduktion medan Sverige bara är indirekt beroende när vi behöver importera el. Om Sveriges vatten- och vindkraft kan ligga på förväntade nivåer, samtidigt som kärnkraften är igång – så ska elpriset kunna hållas nere. Sverige har dessutom bättre vattenreservoarer än i höstas, säger Anders. 

Elpriset kan dock komma att se väldigt olika ut beroende på var i landet du bor, menar han. I tabellen nedan kan du se skillnaderna mellan olika områden. 

Elområden i Sverige


Elområde 1 och 2 – har mycket vattenkraft och kommer att påverkas mindre av priserna i Europa.

Elområde 3 – med mer vind och vatten, så borde du påverkas mindre än i höstas.

Elområde 4 – bör ha mer vind men kan säkert bli mer påverkade av de europeiska priserna.

Klicka här för att se vilket elområde du bor i? 

Fast eller rörligt elpris?

Du ska alltid jämföra och se vilket pris du kan få och hur det skulle påverka din ekonomi. För dig som ska byta elavtal inom närmaste tiden är Kundkrafts bedömning att du ska välja rörligt pris ett tag, för att se om de fasta priserna går ner. De fasta priserna ligger på historiskt höga nivåer nu. Om du redan ligger på ett bra fast pris  ska du såklart ligga kvar. Det kan också vara lockande att binda sitt elpris på mer än ett år men det som verkar vara en bra deal nu kan mycket väl visa sig vara för högt när marknaden går ner. 

Hur ska jag få ner mitt elpris?

Kundkraft anordnar kollektiva upphandlingar på elavtal, där kraften i att vara många gör att Kundkraft får ett bättre förhandlingsläge mot elbolagen – än om du agerar privat. Kundkrafts upphandlade elpriser går upp och ner med elmarknaden, precis som för alla elbolagen, men relativt sett får man i regel ner priset under marknadens snitt.. 

– Genom att låta elbolagen tävla mot varandra så skapar vi en konkurrens och får fram unika priser för våra medlemmar. Dessutom förhandlar vi alltid bort de fasta priserna på elhandelspriset, säger Anders.

Kundkraft upphandlar både fast- och rörligt elpris. På de fasta priserna gäller priset i ett år (ett års bindningstid) och på de rörliga priserna så är det ingen bindningstid. Då Kundkraft förhandlar ner alla påslag och tar bort elbolagens fasta avgifter så kan du vara med i en upphandling för rörligt elpris – för att senare binda elen på ett fast pris när marknaden förväntas gå ner. 

Hur kan Kundkraft hjälpa dig – läs mer här. 


Detta är en annons från Kundkraft.